MANUELA STEINER – SCENARISTA E DRAMATURGA

Creschüda sü in famiglia rumantscha a Lucerna. Stüdi d’antropologia culturala e litteratura inglaisa a l’Università da Fribourg e da scenari e dramaturgia a l’Academia da film Baden-Württemberg. Ella ha scrit divers films cuorts da ficziun – realisads in coproducziun cun SWR, Arte e BR – ed ha lavurà sco dramaturga per progets ficziunals e documentarics. Daspö 2014 viva Manuela sco autura libra a Turich.